Varför exitsamtal?

Vi lägger ofta stor resurser på rekrytering och att hitta rätt person till rätt plats. Det är självklart viktigt och bra, men vad händer sedan?

Det bästa sättet att behålla sin personal är att regelbundet ha samtal och en dialog med sina medarbetare för att på ett tidigt skede fånga upp tankar de har om sin arbetssituation, framtidsplaner etc.

Det är alltid tråkigt när en anställd slutar, oavsett vad anledningen är.  Det viktiga är dock att man när en medarbetare väljer att gå vidare tar reda på varför. Har det med företagskulturen, utvecklingsmöjligheter eller något helt annat att göra. De svaren man får i ett sådant samtal är väldigt värdefull information som man kan ha som underlag för att jobba i rätt riktning med sitt Hr-arbete.

Jag hjälper dig som en extern professionell partner som ser till att hämta in den ibland känsliga informationen. Jag sammanställer den och ser till att ni får ett bollplank där vi tillsammans tar fram ett underlag på framtida förändringar.

Kontakta mig  för ett upplägg som är skräddarsytt efter era behov och förutsättningar.