Varför använda extern hjälp?

När en anställd väljer att avsluta en anställning så ligger det i företagets intresse att få ut så mycket information som möjligt om varför någon faktiskt väljer att gå vidare. Att ha en en avslutningsintervju eller ett exitsamtal med den närmsta chefen eller någon annan intern person är inte helt oproblematiskt. Dels är den som slutar ofta rädd om sina kontakter/referenser och sen finns det egentligen inget incitament för dem att att vara ärliga.

Att ta in någon extern gör det lättare att få fram en mer ocensurerad fakta eftersom den anställde inte känner en ojämn maktbalans. Konsulten kan också välja vad som är relevant information för arbetsgivaren att få.